Right menu


Kornsilovegen 54
2316 Hamar

Postboks 1059, Storhamar
2305 Hamar
t: +47 95 49 10 00
e: post@olrud.no

Aktuelt


Olrud.no / Om oss

OLRUDGRUPPEN

Grunder Ivar Olrud (1904-1976)

Olrudgruppen har med sin snart 90-årige historie en solid forankring i lokalmiljøet. Hele denne historien er blitt til gjennom et fundert arbeid hvor man "legger stein på stein".

Bildet viser gründer Ivar Olrud.